یه سوال خیلی ساده ریاضی! 
توجه: این مسئله فقط باید در کله شما حل شود! از کاغذ و قلم و ماشین‌حساب استفاده نکنید. 
1000 تا بگیر و 40 تا بهش اضافه کن. 
حالا 1000 تای دیگه بهش اضافه کن. 
حالا 30 تا اضافه کن. 
1000 تای دیگه اضافه کن. 
حالا 20 تا اضافه کن. 
حالا 1000 تای دیگه هم اضافه کن. 
حالا 10 تا بهش اضافه کن. مجموعش چقدر شد؟


.

.

.

.

.

.

.

جواب :

مجموعش شد 5000 تا؟ 
جواب درست در حقیقت 4100 می‌باشد! 
قبول نداری؟ با ماشین حساب دوباره حساب کن!